Količina Jedinica mere Klasa Ponuđač Lokacija
Borovnica
4.0
t
Miljkovic Saša Jagodina
Kupus mladi
500.0
kg
Matejić Danijela Jagodina
Ovnovi za priplod
1.0
grlo
Prva klasa Ivan Ilić Jagodina
Jagnjad
5.0
grlo
Ekstra klasa Dobrosavljević Slavoljub Jagodina
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Prva klasa Dejan Vidojević Jagodina
Junad >480kg
1.0
grlo
Prva klasa Nikolić Radomir Jagodina
Ovca
2.0
grlo
Prva klasa Goran Milojević Jagodina
Jagoda
100.0
kg
Milosavljević Perica Jagodina
Jagoda
150.0
kg
Matejić Dejan Jagodina
Jagoda
200.0
kg
Matejić Radiša Jagodina
Med - bagrem
20.0
kg
Jakovljević Dragan Jagodina
Zelena salata
1000.0
kom
Dimitrijević Darko Jagodina
Kupus mladi
500.0
kg
Bocić Ljubiša Jagodina
Jagoda
100.0
kg
Stamenković Vladan Jagodina
Krompir mladi
300.0
kg
Bocić Ljubiša Jagodina