R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Žarko Petrović Pljakovo 062221759 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
2 Dimitrijević Duška Klisurica 0637243088 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
3 Matić Miroslav Junkovac Junkovac Natalinci 0642530242 Stočarstvo Ponuda
4 Stojiljković Ivica Donja Lokošnica 0653776635 Povrtarstvo Ponuda
5 Ignjatović Vidosav Vuča Mesto Vuča 38217 Sočanica 02886614 Stočarstvo Ponuda
6 Trajković Srđan Bogojevce 0643526702 Povrtarstvo Ponuda
7 Milosavljević Perica Trnava 0606233834 Stočarstvo Ponuda
8 Trajković LJubiša Bogojevce 016732315 Povrtarstvo Ponuda
9 Mihailović Vojislav Klinci 0669342957 Ponuda
10 Ignjatović Simka Klinci 064 1654773 Ponuda
11 Stevanović Vladan Koraćica 0640450386 Voćarstvo Ponuda
12 Uroš Pantić Rajkovac 062575463 Voćarstvo Ponuda
13 Milan Bekić Grušić 0644630588 Stočarstvo Ponuda
14 Kulezić Đurđe Prnjavor Prnjavor 0652820160 Stočarstvo Ponuda
15 Paunović V.Dragan Koceljeva 0668887674 Stočarstvo Ponuda
16 Đorđević Vukosava Knjaževačka br:48 069/629-720 Voćarstvo Ponuda
17 Kostić Ivica Gornje Zuniče Gornje Zuniče bb 0606886890 Stočarstvo Ponuda
18 Nikola Matić Vukošić 0649572020 Stočarstvo Ponuda
19 Miloš Kuzmanović Vukošić 0157518225 Stočarstvo Ponuda
20 Marković Mileta Štitar 0157737148 Povrtarstvo Ponuda