Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Malina
100.0
kg
Nikolić Tomislav Pirot 12/07/2019
Malina
150.0
kg
Nikolić Perica Babušnica 12/07/2019
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Kurtović Habib Tutin 12/07/2019
Ovca
5.0
grlo
Tajić Kasim Sjenica 12/07/2019
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Plojović Mahmut Novi Pazar 12/07/2019
Priplodne junice
1.0
grlo
Milinković Zoran Sopot 11/07/2019
Kajsija
5000.0
kg
Ivanović Vojislav Mladenovac 11/07/2019
Paradajz sve sorte
150.0
kg
Bogdanić Svetlana Kraljevo 11/07/2019
Krave za klanje SM
500.0
kg
Vranić Radoslav Sjenica 11/07/2019
Kupina
200.0
kg
Šibak Marijana Vrnjačka Banja 11/07/2019
Krave za klanje SM
2.0
grlo
Vujović Mirjana Kraljevo 11/07/2019
Malina
3000.0
kg
Golubović Čedomir Crna Trava 11/07/2019
Ovca
20.0
grlo
Caković Muzafer Tutin 11/07/2019
Priplodne krave SM
1.0
grlo
Grbović Rajko Sjenica 11/07/2019
Ovca
100.0
grlo
Marukić Sead Novi Pazar 11/07/2019
Malina Tasić Slađan Knjaževac 10/07/2019
Malina Stanojlović Igor Knjaževac 10/07/2019
Kupina
300.0
kg
Milorad Radulović Kruševac 10/07/2019
Kupina
250.0
kg
Crnoglavac Ilinka Brus 10/07/2019
Kupina
250.0
kg
Stanković Ivica Varvarin 10/07/2019