Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Lešnik očišćen
2.0
t
Perišić Vladimir Obrenovac 19/05/2019
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Ljupko Čačić Šabac 17/05/2019
Jagoda
1000.0
kg
Nataša Miljković Žitorađa 17/05/2019
Krastavac salatar
400.0
kg
Milosavljević Nikola Žitorađa 17/05/2019
Krastavac salatar
300.0
kg
Kocić Ivana Žitorađa 17/05/2019
Jagnjad
40.0
grlo
Medović Hamza Tutin 17/05/2019
Jagnjad
25.0
grlo
Šoljanin Nerkez Sjenica 17/05/2019
Tovljenici >120kg
10.0
grlo
Matejić Aleksandar Mladenovac 17/05/2019
Prasad 16-25kg
8.0
grlo
Milovanović Milan Mladenovac 17/05/2019
Priplodne nazimice
20.0
grlo
Dragiša Pajić Obrenovac 17/05/2019
Koze
1.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 17/05/2019
Koze
4.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 17/05/2019
Ovnovi za priplod
1.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 17/05/2019
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Milovanović Milan Mladenovac 17/05/2019
Junad 350-480kg
1.0
grlo
Arsić Adam Mladenovac 17/05/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Janković Petar Mladenovac 17/05/2019
Tovljenici >120kg
1.0
grlo
Milomir Milanović Mladenovac 16/05/2019
Prasad 16-25kg
100.0
grlo
Dragiša Pajić Mladenovac 16/05/2019
Prasad 16-25kg
5.0
grlo
Nenad Stojadinović Smederevo 16/05/2019
Junad >480kg
2.0
grlo
Trailović Mirko Despotovac 16/05/2019