Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Bojović Goran Čačak 31/12/2021
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Burhan Mehmeti Preševo 31/12/2021
Priplodne junice
1.0
grlo
Burhan Mehmeti Preševo 31/12/2021
Jabuka Greni Smit
500.0
kg
Aritonović Vlastimir Vranje 31/12/2021
Jabuka Jonagold
2500.0
kg
Aritonović Vlastimir Vranje 31/12/2021
Jabuka Delišes zlatni
500.0
kg
Aritonović Vlastimir Vranje 31/12/2021
Jabuka Ajdared
3000.0
kg
Aritonović Vlastimir Vranje 31/12/2021
Jabuka Ajdared
1500.0
kg
Stojković Nenad Vladičin Han 31/12/2021
Jabuka Delišes zlatni
1000.0
kg
Trajković Saša Surdulica 31/12/2021
Jabuka Jonagold
3000.0
kg
Trajković Saša Surdulica 31/12/2021
Jabuka Ajdared
5000.0
kg
Trajković Saša Surdulica 31/12/2021
Jabuka Jonagold
500.0
kg
Antić Zoran Vladičin Han 31/12/2021
Jabuka Melrouz
500.0
kg
Antić Zoran Vladičin Han 31/12/2021
Jabuka Ajdared
500.0
kg
Antić Zoran Vladičin Han 31/12/2021
Krompir beli
1500.0
kg
Tomić Dobri Bujanovac 31/12/2021
Krompir crveni
1500.0
kg
Vasilić Vlasta Bujanovac 31/12/2021
Krompir beli
1500.0
kg
Vasilić Vlasta Bujanovac 31/12/2021
Krompir crveni
1000.0
kg
Antić Dragan Bujanovac 31/12/2021
Krompir beli
1500.0
kg
Antić Dragan Bujanovac 31/12/2021
Krompir crveni
1500.0
kg
Janković Milorad Vranje 31/12/2021
Krompir beli
2500.0
kg
Janković Milorad Vranje 31/12/2021
Krompir crveni
2500.0
kg
Janković Slavoljub Vranje 31/12/2021
Krompir beli
2000.0
kg
Janković Slavoljub Vranje 31/12/2021
Jagnjad
10.0
grlo
Sinđelić >Slobodan Nova Varoš 31/12/2021
Krompir beli
200.0
t
Drašković Mirko Ivanjica 31/12/2021
Krompir crveni
200.0
t
Drašković Mirko Ivanjica 31/12/2021
Krompir beli
50.0
t
Gavrilović Dragan Ivanjica 31/12/2021
Krompir crveni
50.0
t
Gavrilović Dragan Ivanjica 31/12/2021
Krompir beli
35.0
t
Drašković Vladimir Ivanjica 31/12/2021
Krompir crveni
35.0
t
Drašković Vladimir Ivanjica 31/12/2021