Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen Foto
Blitva
1500.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Kaliopa
Blitva
5000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Rasad Kaliope
Blitva
3000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Sanpatiens
Blitva
5000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Nova Gvineja
Blitva
3000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020
Blitva
3000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Saksijski karanfil - Dianthus
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Rasad Viseća Vrbena
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Viseća vinka
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020
Blitva
5000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Salvia
Blitva
15000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Impatiens (Lepi jova)
Blitva
30000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 04/04/2020 Begonija semperflorens (ledeno srce)
Orah očišćen
50.0
kg
Danko Janakov Jagodina 04/04/2020
Lešnik očišćen
50.0
kg
Danko Janakov Jagodina 04/04/2020
Jagnjad
35.0
kom
Milan Donić Velika Plana 04/04/2020
Prasad 16-25kg
45.0
kom
Cvetković Mirjana Smederevo 04/04/2020
Jagnjad
150.0
kom
Cvetković Mirjana Smederevo 04/04/2020
Junad SM
1.0
grlo
Vladan Stojanovic Smederevo 04/04/2020
Paradajz sve sorte
1200.0
kom
Dragan Janković Smederevska Palanka 04/04/2020
Zelena salata
500.0
kom
Bocic Predrag Smederevo 04/04/2020