Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Junad >480kg
3.0
kg
Milivojević Jovica Leposavić 22/05/2019
Celer
2500.0
kg
Janjić Milan Loznica 22/05/2019
Priplodne junice
4.0
grlo
Lazarević Mihailo Mladenovac 22/05/2019
Jarad
25.0
grlo
Popović Anka Bela Palanka 22/05/2019
Priplodne krave SM
2.0
grlo
Lazarević Mihailo Mladenovac 22/05/2019
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
500.0
kg
Nebojša Milutinović Jagodina 21/05/2019
Jagoda
200.0
kg
Darko Tanjga Kraljevo 21/05/2019
Šilježad
49.0
grlo
Topalović Saša Šabac 20/05/2019
Ovca
20.0
kom
Stevanović Dragiša Kuršumlija 20/05/2019
Tovljenici >120kg
2.0
kom
Savić Ivan Žitorađa 20/05/2019
Prasad 16-25kg
13.0
kom
Petrović Radoš Kuršumlija 20/05/2019
Jagoda
20.0
kg
Petrović Radoš Kuršumlija 20/05/2019
Prasad
20.0
kom
Momčilović Veselin Prokuplje 20/05/2019
Jagnjad
215.0
grlo
Selimović Esad Tutin 20/05/2019
Jagoda
300.0
kg
Ilić Dobrica Smederevo 20/05/2019
Jagoda
500.0
kg
Stanko Petković Smederevo 20/05/2019
Krastavac salatar
2.0
t
Koturović Milanka Obrenovac 20/05/2019
Kupus
2.0
t
Koturović Rade Obrenovac 20/05/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Gordana Milentijević Mladenovac 20/05/2019
Junad >480kg
1.0
grlo
Gordana Milentijević Mladenovac 20/05/2019