Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Dunja
3.0
t
Katranicović Miodrag Negotin 03/09/2019
Grožđe crno ostale
5000.0
kg
Sirotović Nenad Negotin 03/09/2019
Grožđe crno ostale
2000.0
kg
Ilić Danica Negotin 03/09/2019
Grožđe crno ostale
4000.0
kg
Goran Janković Negotin 03/09/2019
Grožđe belo ostale
5000.0
kg
Mirjana Petković Negotin 03/09/2019
Grožđe belo ostale
6000.0
kg
Savić Velibor Negotin 03/09/2019
Grožđe belo ostale
3000.0
kg
Gojko Golubović Negotin 03/09/2019