Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Lucerka seno u balama
1500.0
bala 12-25kg
Radovanović Dragiša Kraljevo 02/09/2019
Šljiva
5.0
t
Popović Ivan Brus 02/09/2019
Krave za klanje SM
1.0
kom
Živanović Dragan Mladenovac 02/09/2019
Šljiva
10.0
t
Stanić Miloje Brus 02/09/2019
Jabuka ostale
5000.0
kg
Dragoslav Mladenović Mladenovac 02/09/2019
Paradajz sve sorte
1000.0
kg
Mićić Mihailo Mladenovac 02/09/2019
Bikovi SM >500kg
2.0
kom
Matić Zoran Sopot 02/09/2019
Lucerka seno u balama
2000.0
kom
Dragan Manojlović Mladenovac 02/09/2019
Pšenica
20.0
t
Milan Savić Mladenovac 02/09/2019
Bikovi HF >500kg
9.0
grlo
Stojković Slobodan Gadžin Han 02/09/2019
Kukuruz u klipu
20.0
t
Stefan Đurđević Mladenovac 02/09/2019
Šljiva
10.0
t
Krsmanović Dragoljub Mladenovac 02/09/2019
Pšenica
1.5
t
Mitrović Zoran Palilula (Niš) 02/09/2019
Šljiva
70.0
t
Jovanović Zoran Topola 02/09/2019