Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Jagnjad
30.0
grlo
Stevanović Ljiljana Sokobanja 31/03/2023
Jagnjad
50.0
grlo
Jevtić Toplica Sokobanja 31/03/2023
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Živković Zorica Pirot 31/03/2023
Jagnjad
10.0
grlo
Stanković Predrag Pirot 31/03/2023
Junad SM
2.0
grlo
Stojčić Saša Babušnica 30/03/2023
Prasad 16-25kg
2.0
grlo
Naumović Dragan Požarevac 30/03/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Dragan Janković Malo Crniće 30/03/2023
Bikovi SM >500kg
2.0
grlo
Živković Milan Malo Crniće 30/03/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Denis Serafinović Veliko Gradište 30/03/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Zoran Stanojlović Žabari 30/03/2023
Prasad 16-25kg
20.0
grlo
Živković Radivoje Babušnica 30/03/2023
Prasad 16-25kg
30.0
grlo
Vasov Dejan Dimitrovgrad 30/03/2023
Jagnjad
5.0
grlo
Mitić Zvezdana Babušnica 29/03/2023
Jagnjad
5.0
grlo
Potić Srbislav Pirot 29/03/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Nikolić Bogica Veliko Gradište 29/03/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Mladenović Aca Malo Crniće 29/03/2023
Krave za klanje HF
1.0
grlo
Jovanović Momir Petrovac na Mlavi 29/03/2023
Bikovi SM >500kg
2.0
grlo
živković Novica Malo Crniće 29/03/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Obradović Ivica Petrovac na Mlavi 29/03/2023
Krmače za klanje >130kg
1.0
grlo
Vukadinović Svetolik Leposavić 29/03/2023