Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kokoške
10.0
grlo
Lazarević Milovan Jagodina 30/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Škrijelj Latif Sjenica 30/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Gicić Šefkija Sjenica 30/05/2023
Jagnjad
5.0
kom
Janjic Stana Užice 29/05/2023
Jagnjad
10.0
kom
Milovan Guskić Užice 29/05/2023
Jagnjad
15.0
grlo
Stanišić Golub Pirot 29/05/2023
Bikovi SM >500kg
1.0
kom
Petrović Vladimir Pirot 29/05/2023
Prasad 16-25kg
3.0
kom
Živojinović Ivica Mladenovac 28/05/2023
Prasad 16-25kg
10.0
kom
Milovančević Momčilo Mladenovac 28/05/2023
Jagnjad
5.0
kom
Milovančević Momčilo Mladenovac 28/05/2023
Prasad 16-25kg
6.0
kom
Mitrović Zoran Mladenovac 28/05/2023
Tovljenici 80-120kg
30.0
grlo
Ljiljana Milutinović Šabac 25/05/2023
Tovljenici 80-120kg
50.0
grlo
Milutinović Željko Šabac 25/05/2023
Jagnjad
50.0
kom
Nešo Bešević Novi Pazar 24/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
kom
Vušović Spasoje Novi Pazar 24/05/2023
Telad SM 80-160kg
2.0
kom
Karličić Živojko Novi Pazar 24/05/2023
Junad >480kg
2.0
grlo
Živković Nikola Pirot 23/05/2023
Jagnjad
20.0
grlo
Kamenović Miša Pirot 23/05/2023
Jagnjad
15.0
grlo
Đukić Jovan Loznica 19/05/2023
Jagnjad
12.0
grlo
Vukomanović Dragor Novi Pazar 17/05/2023