Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Junad >480kg
5.0
kom
Nikola Bojić Šabac 12/07/2024
Prasad 16-25kg
5.0
kom
Ignjatović Vladan Šabac 12/07/2024
Jagnjad
5.0
kom
Nešković Dragan Šabac 12/07/2024
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Jovanović Dragoslav Boljevac 12/07/2024
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Jovanović Dragoslav Boljevac 12/07/2024
Prasad 16-25kg
9.0
grlo
Mitrović Bogdan Kraljevo 11/07/2024
Prasad 16-25kg
50.0
grlo
Vidojković Ivica Aleksinac 11/07/2024
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Ćivotijević Vukomir Zubin Potok 10/07/2024
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Milićević Božidar Leposavić 10/07/2024
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Blažarić Dejan Leposavić 10/07/2024
Bikovi SM >500kg
2.0
kg
Stojanovic Biljana Gadžin Han 09/07/2024
Jagnjad
5.0
kom
Vujković Ilija Šabac 09/07/2024
Pčele kranjska
10.0
roj
Stajic Zoran Leskovac 08/07/2024
Pčele kranjska
10.0
roj
Stajić Borivoje Leskovac 08/07/2024
Telad SM 80-160kg
4.0
grlo
Gašanin Enes Sjenica 05/07/2024
Jagnjad
10.0
grlo
Đukić Jovan Loznica 05/07/2024
Jagnjad
10.0
kom
Aleksić Slobodan Loznica 05/07/2024
Jagnjad
10.0
grlo
Mutavdžić Dragiša Zubin Potok 03/07/2024
Tovljenici 80-120kg
50.0
kom
Mirković Vladimir Šabac 03/07/2024
Prasad 16-25kg
6.0
grlo
Miloš Pavlović Kraljevo 02/07/2024