Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
2.0
t
Živković Aca Pirot 21/03/2024
Pšenica
3000.0
kg
Andrović Ilija Kragujevac 21/03/2024
Kukuruz u klipu
3000.0
kg
Đorđević Blagoje Kragujevac 21/03/2024
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
2.0
t
Dragan Jovanović Velika Plana 20/03/2024
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
1200.0
kg
Goran Sarić Velika Plana 20/03/2024
Pšenica
1000.0
kg
Dragan ŽIVANOVIĆ Šabac 19/03/2024
Stočni ječam
650.0
kg
Nastić Svetlana Leposavić 18/03/2024
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
2.0
t
Dejan Todorović Pirot 18/03/2024