Količina Jedinica mere Klasa Ponuđač Lokacija
Tovljenici >120kg
4.0
grlo
Petrović Saša Aleksinac
Tovljenici >120kg
5.0
kom
Prva klasa Lukić Slavko Šabac