Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija
Kukuruz u klipu
20.0
t
Stanisavljević Bratoljub Barajevo