Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
5.0
t
Petrović Saša Aleksinac
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
3.0
t
Rajko Prokić Smederevo
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
20.0
t
Lučić Ivan Mladenovac