Količina Jedinica mere Klasa Ponuđač Lokacija
Krmače za klanje >130kg
3.0
grlo
Ekstra klasa Staniša Stojković Vranje
Krmače za klanje >130kg
1.0
grlo
Prva klasa Rajić Bojan Paraćin
Krmače za klanje >130kg
1.0
grlo
Damjanović Nevenka Leposavić
Krmače za klanje >130kg
7.0
kom
Dejan Ivanković Šabac