Količina Jedinica mere Klasa Ponuđač Lokacija
Jarad
5.0
grlo
Ekstra klasa Goran Stojković Trgovište
Jarad
7.0
grlo
Ekstra klasa Stojković Slavoljub Trgovište