Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Šipurak
500.0
kg
Rajković Miro Ivanjica 01/07/2024
Malina
1000.0
kg
Rajković Miro Ivanjica 01/07/2024
Malina
1000.0
kg
Dimitrijević Duško Ivanjica 29/06/2024
Malina
1000.0
kg
Gavrilović Dragan Ivanjica 29/06/2024
Malina
1000.0
kg
Janković Rade Ivanjica 29/06/2024
Malina
800.0
kg
Vezdimir Milosavljevic Despotovac 28/06/2024
Malina
700.0
kg
Stevanović Radoljub Despotovac 28/06/2024
Malina
800.0
kg
Trailović Dragan Despotovac 28/06/2024
Malina
20.0
kg
Martać Predrag Valjevo 28/06/2024
Trešnja
1.0
t
Stojanović Brankica Merošina 28/06/2024
Višnja
10.0
t
Stojanović Brankica Merošina 28/06/2024
Breskva
300.0
kg
Boban Ž. Pavlović Smederevo 28/06/2024
Breskva
500.0
kg
Perić Radomir Smederevo 28/06/2024
Kajsija
1000.0
kg
Petrović Goran Smederevo 27/06/2024
Borovnica
200.0
kg
Nebojša Subotić Užice 27/06/2024
Borovnica
200.0
kg
Glišić Ljiljana Užice 27/06/2024
Šljiva suva
200.0
kg
Gmijović Ivan Blace 26/06/2024
Malina
300.0
kg
Dragan Purić Brus 25/06/2024
Višnja
30.0
t
Stojanović Hranislav Merošina 25/06/2024
Trešnja
2.0
t
Stojanović Hranislav Merošina 25/06/2024