Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Jagoda
550.0
kg
Janićijević Radiša Grocka 31/05/2023
Jagoda
1000.0
kg
Mijailović Miloš Grocka 31/05/2023
Trešnja
100.0
kg
Ivanović Milan Mladenovac 31/05/2023
Trešnja
150.0
kg
Dragoljub Glišić Mladenovac 31/05/2023
Trešnja
250.0
kg
Stevanović Ranče Mladenovac 31/05/2023
Orah očišćen
100.0
kg
Javorka Đedović Užice 29/05/2023
Trešnja
600.0
kg
Jevtić Draža Kruševac 29/05/2023
Lešnik očišćen
50.0
kg
Dragan Milošević Šabac 25/05/2023
Trešnja
500.0
kg
Milutinović Slavoljub Varvarin 24/05/2023
Trešnja
250.0
kg
Stanković Ivica Varvarin 24/05/2023
Trešnja
200.0
kg
Ćirković Miodrag Kruševac 24/05/2023
Jagoda
200.0
kg
Jevgenijević Dejan Kruševac 24/05/2023
Jagoda
200.0
kg
Milošević Dalibor Varvarin 24/05/2023
Jagoda
250.0
kg
Savić Vladan Varvarin 24/05/2023
Jagoda
200.0
kg
Marinković Mlađan Varvarin 24/05/2023
Jagoda
500.0
kg
Marko Đidić Kruševac 24/05/2023
Jagoda
500.0
kg
Ratko Golubović Mladenovac 23/05/2023
Trešnja
2000.0
kg
Nenad Krstić Mladenovac 22/05/2023
Jagoda
100.0
kg
Šabanović Šemso Tutin 17/05/2023
Jagoda
200.0
kg
Kadrić Hido Novi Pazar 17/05/2023