Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krompir mladi
200.0
kg
Curić Husein Novi Pazar 16/05/2023
Spanać
100.0
kg
Petrović Rastko Novi Pazar 16/05/2023
Sir - stari, kravlji
100.0
kg
Grbović Rajko Sjenica 16/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Avdović Kemal Sjenica 16/05/2023
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Hodžić Fehrat Tutin 16/05/2023
Ovca
10.0
grlo
Kolašinac Redžep Novi Pazar 16/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Mujović Mirsad Sjenica 16/05/2023
Ovca
25.0
grlo
Caković Muzafer Tutin 16/05/2023
Jagnjad
4.0
grlo
Slavica Maksimović Mladenovac 16/05/2023
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Slavica Maksimović Mladenovac 16/05/2023
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
2.0
t
Miloš Milojević Mladenovac 16/05/2023
Rakija šljivovica
500.0
l
Slabinjac Radovan Obrenovac 15/05/2023
Povrće
5000.0
kom
Sremčević Marko Obrenovac 15/05/2023
Povrće
1000.0
kom
Sremčević Marko Obrenovac 15/05/2023
Povrće
10000.0
kom
Sremčević Marko Obrenovac 15/05/2023
Povrće
10000.0
kom
Sremčević Marko Obrenovac 15/05/2023
Sojino zrno
3.0
t
Rajko Krsmanović Mladenovac 15/05/2023
Kukuruz u klipu
7.0
t
Rajko Krsmanović Mladenovac 15/05/2023
Jagoda
1000.0
kg
Maksimović Radiša Mladenovac 15/05/2023
Krastavac Kornišon
4000.0
kg
Maksimović Radiša Mladenovac 15/05/2023
Jagnjad
12.0
grlo
Bošković Živojin Leposavić 15/05/2023
Jagnjad
10.0
grlo
Batačanin Jovica Leposavić 15/05/2023
Jagoda
500.0
kg
Gavrilović Nada Šabac 14/05/2023
Telad SM 80-160kg
3.0
grlo
Selimović Esad Tutin 14/05/2023
Telad SM 80-160kg
5.0
grlo
Hamidović Faruk Sjenica 14/05/2023
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Ramović Sefo Novi Pazar 14/05/2023
Telad SM 80-160kg
5.0
grlo
Plojović Taib Novi Pazar 14/05/2023
Telad SM 80-160kg
5.0
grlo
Zornić Hajriz Tutin 14/05/2023
Jagoda
200.0
kg
BRANKO VILOTIĆ Šabac 14/05/2023
Telad SM 80-160kg
3.0
grlo
Karišik Senad Sjenica 14/05/2023