Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Cvekla
2.0
t
Marković Zorica Paraćin 23/05/2023
Šargarepa
2.0
t
Brkić Gvozden Paraćin 23/05/2023
Šargarepa
2.0
t
Milićević Dragutin Paraćin 23/05/2023
Jagoda
500.0
kg
Ratko Golubović Mladenovac 23/05/2023
Junad >480kg
2.0
grlo
Živković Nikola Pirot 23/05/2023
Jagnjad
20.0
grlo
Kamenović Miša Pirot 23/05/2023
Trešnja
2000.0
kg
Nenad Krstić Mladenovac 22/05/2023
Jagnjad
15.0
grlo
Đukić Jovan Loznica 19/05/2023
Kupus mladi
5000.0
veza
Curić Murat Novi Pazar 17/05/2023
Jagoda
100.0
kg
Šabanović Šemso Tutin 17/05/2023
Jagoda
200.0
kg
Kadrić Hido Novi Pazar 17/05/2023
Sir - stari, kravlji
100.0
kg
Tubić Milija Sjenica 17/05/2023
Jagnjad
12.0
grlo
Vukomanović Dragor Novi Pazar 17/05/2023
Luk crni mladi
3000.0
veza
Milanović Velimir Novi Pazar 17/05/2023
Paprika ostala
10000.0
kom
Stefanović Božidar Novi Pazar 17/05/2023
Jagoda
300.0
kg
Majdak Radoica Novi Pazar 17/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Selimović Muamera Novi Pazar 17/05/2023
Paradajz sve sorte
3000.0
kom
Spasojević Kaica Novi Pazar 17/05/2023
Konji
10.0
grlo
Hot Jasmin Tutin 17/05/2023
Bikovi SM >500kg
1.0
grlo
Gvozdenović Gvozden Zvečan 17/05/2023
Povrće
500.0
kom
Hamzić Hasib Novi Pazar 17/05/2023
Med - bagrem
100.0
kg
Murtezić Edip Novi Pazar 17/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Hot Jasmin Tutin 17/05/2023
Pšenica
500.0
kg
Isović Jasmina Sjenica 17/05/2023
Ovca
1.0
grlo
Marukić Sead Novi Pazar 17/05/2023
Krompir beli
500.0
kg
Ibrović Safet Sjenica 17/05/2023
Povrće
1000.0
kom
Hanuša Esad Novi Pazar 16/05/2023
Sir - stari, kravlji
50.0
kg
Avdović Isah Novi Pazar 16/05/2023
Med - livadski
100.0
kg
Murtezić Edip Novi Pazar 16/05/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Alempijević Ratko Novi Pazar 16/05/2023