Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Voće
1400.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 28/03/2023
Voće
1500.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 28/03/2023
Povrće
30000.0
kom
Marković Dejan Bela Palanka 27/03/2023
Voće
1000.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 01/03/2023
Voće
1000.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 01/03/2023
Voće
1500.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 01/03/2023
Voće
1000.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 01/03/2023
Voće
1500.0
kom
Janković Janko Šabac 27/02/2023
Ukrasno bilje
2000.0
kom
Topalović Ivan Šabac 27/02/2023
Voće
500.0
kom
Gigić Bogdan Mladenovac 23/02/2023
Voće
500.0
kom
Gigić Bogdan Mladenovac 23/02/2023
Voće
1000.0
kom
Gigić Bogdan Mladenovac 23/02/2023
Voće
1000.0
kom
Gigić Bogdan Mladenovac 23/02/2023
Voće
1000.0
kom
Gigić Bogdan Mladenovac 23/02/2023