Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krompir crveni
200.0
kg
laketić Milutin Doljevac 09/07/2024
Krompir crveni
2000.0
kg
Slobodan Petrušić Bogatić 09/07/2024
Krompir beli
500.0
kg
Dragaš Ilija Šabac 09/07/2024
Krompir crveni
3.0
t
Gordana Stojanović Šabac 08/07/2024
Paradajz sve sorte
3.0
t
Lukić Nataša Šabac 08/07/2024
Paradajz sve sorte
1.0
t
Dragiša Popović Šabac 08/07/2024
Paradajz sve sorte
1.0
t
Veljko Radovanović Šabac 08/07/2024
Krompir beli
2.0
t
Marković mileta Šabac 08/07/2024
Lubenica
5.0
t
Dragana Brajić Šabac 08/07/2024
Lubenica
2.0
t
Jakovljević Milan Šabac 08/07/2024
Krastavac salatar
250.0
kg
Dragica Ostojić Barajevo 07/07/2024
Paradajz sve sorte
300.0
kg
Dragica Ostojić Barajevo 07/07/2024
Krastavac salatar
1.0
t
Boban Živković Leskovac 05/07/2024
Paprika šilja
200.0
kg
Stojadinović Dobrica Smederevo 05/07/2024
Paradajz sve sorte
500.0
kg
Stojadinović Dobrica Smederevo 05/07/2024
Paradajz sve sorte
50.0
kg
Murtezić Muhedin Novi Pazar 02/07/2024
Krompir beli
100.0
kg
Jovanović Slobodan Merošina 02/07/2024
Paradajz sve sorte
2.0
t
Dinić Verica Merošina 02/07/2024
Paradajz sve sorte
1.0
t
Milenković Ljubiša Merošina 02/07/2024
Paradajz sve sorte
2.0
t
Dinić Miloš Merošina 02/07/2024