Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krompir crveni
500.0
kg
Skokić Toplica Velika Plana 10/12/2023
Kupus crveni
1000.0
kg
Aleksandar Glišić Šabac 10/12/2023
Kupus
500.0
kg
Matić Miroslav Topola 08/12/2023
Krompir beli
1000.0
kg
Vasović Radoje Knić 08/12/2023
Krompir crveni
2000.0
kg
Aleksić Zorka Knić 08/12/2023
Krompir beli
1000.0
kg
Aleksić Zorka Knić 08/12/2023
Krompir crveni
2000.0
kg
Aleksić Dragan Knić 08/12/2023
Krompir beli
1000.0
kg
Aleksić Dragan Knić 08/12/2023
Krompir crveni
2000.0
kg
Matijević Zoran Knić 08/12/2023
Krompir beli
1500.0
kg
Matijević Zoran Knić 08/12/2023
Kupus
2000.0
kg
Jovanović Aleksandar Knić 08/12/2023
Krompir crveni
1500.0
kg
Jovanović Aleksandar Knić 08/12/2023
Krompir beli
1000.0
kg
Jovanović Aleksandar Knić 08/12/2023
Krompir crveni
1500.0
kg
Petrović Zoran Knić 08/12/2023
Krompir beli
1000.0
kg
Petrović Zoran Knić 08/12/2023
Kupus
2000.0
kg
Lazarević Rade Knić 08/12/2023
Luk crni
500.0
kg
Lazarević Rade Knić 08/12/2023
Krompir crveni
2000.0
kg
Lazarević Rade Knić 08/12/2023
Krompir beli
1000.0
kg
Lazarević Rade Knić 08/12/2023
Zelena salata
3000.0
kom
Svetislav Živković Smederevo 08/12/2023