R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Marković Dragoslav Udovice 069/5926070 Voćarstvo Ponuda
162 Dragan Marković Udovice 069/5926070 Voćarstvo Ponuda
163 ŠapićStefan Vitoševac Vitoševac bb 0643097865 Ratarstvo Ponuda
164 Vladimir Jovičić Vodanj 0607153588 Voćarstvo Ponuda
165 Dumbelović Dragana Gorjani Gorjani 064/1905918 Tradicionalna jela Ponuda
166 Sanja Milojević Mužinac Mužinac 0638370955 Stočarstvo Ponuda
167 Mitrašinović Dragan Slepčević Slepčević 0157279067 Stočarstvo Ponuda
168 Maletić Silvija Bogatić Bogatić 0649581377 Stočarstvo Ponuda
169 Ivanović Dragan Tabanović Tabanović 01529 273 Stočarstvo Ponuda
170 Savić Milica Šabac Šabac 0642262429 Stočarstvo Ponuda
171 Bogdanović Jeremija Orid Orid 066315119 Stočarstvo Ponuda
172 Mitić Slaviša Vlaško Polje 0637035940 Stočarstvo Ponuda
173 Trtović Milenko Komarani 065/6065220 Povrtarstvo Ponuda
174 Gujaničić Stanojla Komarani 065/6105733 Stočarstvo Ponuda
175 Nikolić Vladimir 0604110191 Ratarstvo Ponuda
176 Miodrag Čolić Selevac 063/7672275 Stočarstvo Ponuda
177 Vojislav Pešić Jasika 06488608722 Med i proizvodi od meda Ponuda
178 Petrović Milivoje Štitare 037884646 Med i proizvodi od meda Ponuda
179 Grulović Ilija Jasika 0658809576 Med i proizvodi od meda Ponuda
180 Srećko Aleksić Mudrakovac 0641349337 Med i proizvodi od meda Ponuda