R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Nedeljković Dragica Turekovac bb Turekovac bb 0634527192 Povrtarstvo Ponuda
162 Zdravković Mileva Turekovac bb Turekovac bb 063784591 Povrtarstvo Ponuda
163 Đermanović Nadežda Turekovac bb Turekovac bb 062335489 Povrtarstvo Ponuda
164 Stanković Stojanka Turekovac bb Turekovac bb 062235847 Povrtarstvo Ponuda
165 Stanković Mirjana Turekovac bb Turekovac bb 0644231287 Povrtarstvo Ponuda
166 Stanković Suzana Turekovac bb urekovac bb 064441235 Povrtarstvo Ponuda
167 Petrovka Janjić Turekovac bb Turekovac bb 065452123 Povrtarstvo Ponuda
168 Blagojević Slobodanka Turekovac bb Turekovac bb 0633322875 Voćarstvo Ponuda
169 Gligorijević Emilija Vlase bb Vlase bb 0632231122 Povrtarstvo Ponuda
170 Stoimenović Ljiljana Vlase bb Vlase bb 0621351697 Povrtarstvo Ponuda
171 Aleksić Slobodanka Vlase bb Vlase bb 0621351697 Povrtarstvo Ponuda
172 Jović Petrovka Vlase bb Vlase bb 065452254 Povrtarstvo Ponuda
173 Stojanović Žaklina Vlase bb Vlase bb 0645552121 Povrtarstvo Ponuda
174 Mitrović Nataša Varvarin 0638266893 Voćarstvo Ponuda
175 Milinović Radisav Virovac 0611849752 Stočarstvo Ponuda
176 Kuzmanović Predrag Žabari 0645088728 Ponuda
177 Branković Milomir Žabari 0600276482 Ponuda
178 Nikolić Aleksandar Rgotina 0603052362 Voćarstvo Ponuda
179 Stavrić Željko Grljan 0604688400 Voćarstvo Ponuda
180 Čolić Milutin Konjuh Konjuh 0637176785 Povrtarstvo Ponuda