R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Bogdanović Slavoljub Rumska 015 / 771 - 5043 Voćarstvo Ponuda
42 Anđelković Jovan Badince 0658286569 Povrtarstvo Ponuda
43 Petković Igor Stajkovce 0628495664 Povrtarstvo Ponuda
44 Živković Časlav Stajkovce 0692190852 Povrtarstvo Ponuda
45 Anđelković Igor Badince 0641322803 Povrtarstvo Ponuda
46 Mitrović Zoran Šišince 064123456 Povrtarstvo Ponuda
47 Stojanović Zlatko Stajkovce 062469403 Povrtarstvo Ponuda
48 Dobrica Todorović Lozovik 064-4254282 Stočarstvo Ponuda
49 Dragićević Milisav Tršić 015868136 Stočarstvo Ponuda
50 Miodrag Maksimović Lozovik A.Terzića 61 0600831759
026831759
Med i proizvodi od meda Ponuda
51 Sarić Slobodan Odžaci Odžaci 037/715-250 Stočarstvo Ponuda
52 Zebić Đorđe Jagnjilo Mesto Jagnjilo, 11412 0691091622 Stočarstvo Ponuda
53 Nikolić Dragan Donji Stupanj Donji Stupanj 0637739018
0637739018
Stočarstvo Ponuda
54 Milan Maksimović 066 076954 Povrtarstvo Ponuda
55 Marjanović Miloš 062588046 Med i proizvodi od meda Ponuda
56 Jelena Melentić Rumska 066426408 Voćarstvo Ponuda
57 Žarko Mandić Mačvanski Pričinović 015277926 Stočarstvo Ponuda
58 Rajko Prokić Smederevo 0641432143 Ratarstvo Ponuda
59 Živko Marinković Bogosavac 0655068094 Stočarstvo Ponuda
60 Vesić Dragan Drlupa Vlastimira Vesića 28 0638101507
0638101507
Ratarstvo Ponuda