R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
21 Vladeta Kolaković Pocerski Pričinović 0638357747 Stočarstvo Ponuda
22 Stevanović Milan Mala Plana 0612690994 Ratarstvo Ponuda
23 Gromović Andrijana Azanja 0643168114 Voćarstvo Ponuda
24 Radojičić Zoran Golobok 0631686824 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
25 Zatkić Dragan Radujevac Radujevac bb 0628107252 Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
26 Stanković Miljan Stajkovce 0628141994 Povrtarstvo Ponuda
27 Marković Nebojša Gornja Bukovica 064 501 23 33 Stočarstvo Ponuda
28 Simić Milorad Rabas 014 262 036 Stočarstvo Ponuda
29 Micković Bojan Togočevce 0600855983 Povrtarstvo Ponuda
30 Mladomir Janković Pogled Pogled bb 0638885990 Voćarstvo Ponuda
31 Mladomir Janković Pogled Pogled bb 0638885990 Voćarstvo Ponuda
32 Spasoje Radović Radobuđa Radobuđa bb 0637871719 Tradicionalna pića Ponuda
33 Spasoje Radović Radobuđa Radobuđa bb 0637871719 Tradicionalna pića Ponuda
34 Spasoje Radović Radobuđa Radobuđa bb 0637871719 Tradicionalna pića Ponuda
35 Spasoje Radović Radobuđa Radobuđa bb 0637871719 Tradicionalna pića Ponuda
36 Milan Pantić Mirosaljci Mirosaljci bb 0638107528 Voćarstvo Ponuda
37 Dragan Vasilić Donja Kravarica Donja Kravarica bb 0637140479 Voćarstvo Ponuda
38 Zdravko Starčević Donja Kravarica Donja Kravarica bb 0646577745 Voćarstvo Ponuda
39 Jelisaveta Pendić Novi Pazar sl Šaronje 0655783177 Stočarstvo Ponuda
40 Zdravko Starčević Donja Kravarica Donja Kravarica bb 0646577745 Voćarstvo Ponuda