R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
21 Lević Vladica Tuleš 069/763035 Voćarstvo Ponuda
22 Gicić Šefkija Žabren Žabren bb 0621943688
-
Stočarstvo Ponuda
23 Mitrović Sonja selo Krupac selo Krupac /
0102688582
Povrtarstvo Ponuda
24 Čokić Radoslav Kovačevac Jovanova Bara bb 011/821-3717 Ratarstvo Ponuda
25 Živojinović Ivica Šepšin Jezerska 014 0656454436 Ratarstvo Ponuda
26 Milovančević Momčilo Pružatovac Pružatovačka 092 0600999417 Stočarstvo Ponuda
27 Mitrović Zoran Vlaška Vlaška 063644957 Stočarstvo Ponuda
28 Nešo Bešević Novi Pazar Štitare bb 0669463526 Stočarstvo Ponuda
29 Tanja Mihajlović Raška Beljak bb 069614964 Med i proizvodi od meda Ponuda
30 Radojica Đorović Novi Pazar Dramiće bb 06268268837 Voćarstvo Ponuda
31 Miroslav Stojković Dragocvet 066/15 19 16 Med i proizvodi od meda Ponuda
32 Stojanović Svetlana Jagodina 064 19 34 708 Med i proizvodi od meda Ponuda
33 Stojković Slavoljub Dragocvet 0652725366 Med i proizvodi od meda Ponuda
34 Jovica Savić Bresje 066/402117 Stočarstvo Ponuda
35 Ratko Golubović Dubona
Trajkovačka 346, Dubona
0600605590 Voćarstvo Ponuda
36 Nenad Krstić Mladenovac Kolubarska 24 0645904385 Voćarstvo Ponuda
37 Slavica Maksimović Velika Krsna Ðurdicka 35 +381645816441 Stočarstvo Ponuda
38 Miloš Milojević Velika Ivanča Milorada Petrovica Seljančice 61a 0118212475 Ratarstvo Ponuda
39 Rajko Krsmanović Markovac Dr Snežane Dragovic 57a +381658211258 Ratarstvo Ponuda
40 Maksimović Radiša Koraćica Petkajska 73a 0646512234 Povrtarstvo Ponuda