R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Radomirović Miljko Donji Jesenovik Donji Jesenovik bb 064/4311071 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
2 Marković Dragan Tabanović 066035900 Ratarstvo Ponuda
3 Marković Ostoja Lukavac 060/0542987 Ratarstvo Ponuda
4 Čolović Soko Selo Veseniće bb 0621215164 Stočarstvo Ponuda
5 Ilić Slobodan Majur 0692761056 Ratarstvo Ponuda
6 Gladović Dejan Dublje 0603221519 Povrtarstvo Ponuda
7 Novaković Željko Baničina Banićina bb 0603820224 Voćarstvo Ponuda
8 Trninić Dragan Prnjavor 0611990550 Stočarstvo Ponuda
9 Trninić Milan Prnjavor 0600282709 Stočarstvo Ponuda
10 Simeunović Siniša Zminjak 0638598915 Stočarstvo Ponuda
11 Petrović Mile Bogosavac 0644793848 Stočarstvo Ponuda
12 Jeličić Dragan Vukošić 0643169372 Stočarstvo Ponuda
13 Tamara Strainović Ranovac 063 76-86-400
063 76-86-400
Stočarstvo Ponuda
14 Dabić Goran Bogatić 0642802181 Povrtarstvo Ponuda
15 Dabić Vladan Bogatić 062455622 Povrtarstvo Ponuda
16 Radiša Babić Gorobilje 0641826772 Voćarstvo Ponuda
17 Radovanović Milan Vuča Mesto Vuča, opština Leposavić 064 / 235 - 0092 Stočarstvo Ponuda
18 Pavlović Nebojša Stubal Stubal 0649692678 Voćarstvo Ponuda
19 Čokić Gvozden Pilatovići 0607216020 Voćarstvo Ponuda
20 Radulović Vladimir Milićevo selo 0638240023 Voćarstvo Ponuda