R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Avramović Miloš Dubona Dubona, 11400 Mladenovac 0616484254 Stočarstvo Ponuda
2 Ivanović Milovan Karan Stočarstvo Ponuda
3 Ivanović Milovan Karan 031587117 Stočarstvo Ponuda
4 Kocić Dušan Svirce 0653796196 Povrtarstvo Ponuda
5 Biljana Čolić Donji Ribnik 0607508959 Povrtarstvo Ponuda
6 Stojadinović Andreja Skobalj 067-7565464 Povrtarstvo Ponuda
7 Milan Milenković Lipe 064 3087468 Ratarstvo Ponuda
8 Uroš Radojević Drugovac 060/7349812 Voćarstvo Ponuda
9 Vladimir Popović Velika Vbnica 0644760286 Povrtarstvo Ponuda
10 Miodrag Vulić Debelica Debelica bb 063355376 Ratarstvo Ponuda
11 Vuković Dragan Šepšin Šepšin, Mladenovac 0642141330
0118203048
Voćarstvo Ponuda
12 Mustaf Aliju Oraovica 063 / 189 - 8016 Povrtarstvo Ponuda
13 Momir Mitrović Gornja Vranjska 0612749170 Ratarstvo Ponuda
14 Slavoljub Simić Jevremovac 015385082 Ratarstvo Ponuda
15 Slavoljub Simić Jevremovac 015385082 Ratarstvo Ponuda
16 Milivoj Bojić Majur 0656369171 Stočarstvo Ponuda
17 Nikola Bojić Majur 0641607981 Stočarstvo Ponuda
18 Ignjatović Vladan Metlić 0643940279 Stočarstvo Ponuda
19 Nešković Dragan Lipolist 0643876915 Stočarstvo Ponuda
20 Milivoje Acović Cvetke 0641911523 Med i proizvodi od meda Ponuda