Jovanović Slobodan

Opština

Mesto

Dešilovo

Adresa

Dešilovo bb

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo