Petrović Saša

Opština

Mesto

Aleksinac

Adresa

Živojina Cvetkovića 1

BPG

700614001564

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo