Milanović Jasmina

Opština

Mesto

Veliki Borak

Adresa

Milisava Čamdžije 40

BPG

703532001342

Oblast proizvodnje

Ratarstvo