Jovanović Zoran

Opština

Mesto

Novi Pazar

Adresa

selo Vranovina

BPG

730602001084

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo