Selimović Muamera

Opština

Mesto

Novi Pazar

Adresa

ul. Kej skopskih žrtava br:147

BPG

730602033865

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo