Mesto Adresa Mobilni telefon Telefon Oblast proizvodnje
Rasim Kolašinac Trijebine selo Trijebine bb 063660234 Stočarstvo
Karličić Miloš Brnjica Brnjica bb 064856269 Stočarstvo
Jelić Slavica Štavalj Kokošiće - Štavalj 0631740994 Stočarstvo
Tarić Ćemal Kladnica Kladnica bb 0628235610 Stočarstvo
Gašanin Enes Čipalje Čipalje bb 0644566269 Stočarstvo
Mahmutović Ersin Sjenica Neznanih junaka 78 063443871 Voćarstvo
Vidjavor Sredojević Brnjica-Raspoganče selo Brnjica 064 0085894 Tradicionalni mlečni proizvodi
Gicić Šefkija Žabren Žabren bb 0621943688 - Stočarstvo
Sejfić Izet Draževiće Draževiće bb 064/687-68-67 Stočarstvo
Mujović Mirsad Draževiće Draževiće bb 064 / 687 - 6871 Stočarstvo
Marković Đerko Sjenica selo Buđevo bb 0628231834 Stočarstvo
Tajić Suljo Sjenica Raždaginja 0640190038 Stočarstvo
Dašić Milojko Štavalj Štavalj bb 0631052049 - Stočarstvo
Mujezinović Muamer Ugao Ugao bb 0638589450 Stočarstvo
Mahmutović Mirsad Sjenica N.Junaka bb 0691021302 - Stočarstvo
Avdović Isah Sjenica Kamešnica 064/630-5-420 Stočarstvo
Zenović Mersudin Sjenica selo Rasno, Sjenica 062434979 020474474 Stočarstvo
Bogućanin Ismet Žitniće Žitniće bb 0645415696 Stočarstvo
Vranić Milenko Brnjica Brnjica bb 063336356 Stočarstvo
Mujović Nihat Sjenica selo Draževiće 0629668581 Ratarstvo, Stočarstvo