Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
13.0
t
Valović Lazar Zaječar
Pšenica
3000.0
kg
Valović Lazar Zaječar