Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija
Jagnjad
10.0
grlo
Andrija Radulović Požega
Dviske
10.0
grlo
Drndarević Strajin Požega