Količina Jedinica mere Klasa Ponuđač Lokacija
Trešnja
500.0
kg
Prva klasa Dragoljub Glišić Mladenovac
Junad 350-480kg
2.0
gr
Pantić Dragoslav Mladenovac
Pšenica
2.0
t
Lazarević Željko Mladenovac
Junad >480kg
1.0
grlo
Zebić Đorđe Mladenovac
Jabuka Ajdared
3000.0
kg
Prva klasa Jovanović Jovica Mladenovac
Pšenica
20.0
t
Krsmanović Nikola Mladenovac
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
20.0
t
Lučić Ivan Mladenovac