Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija
Ovnovi za priplod
2.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica
Ovca
10.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica
Dviske
20.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica
Jagnjad
30.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica
Prasad 16-25kg
5.0
kom
Josipović Milan Loznica
Jagnjad
10.0
kom
Josipović Milan Loznica
Bikovi SM >500kg
3.0
kom
Josipović Milan Loznica
Prasad 16-25kg
20.0
kom
Kovačević Stanica Loznica
Ovnovi za priplod
1.0
kom
Aleksić Slobodan Loznica
Jagnjad
50.0
kom
Aleksić Slobodan Loznica
Ovnovi za priplod
1.0
kom
Dragićević Milisav Loznica
Jagnjad
20.0
kom
Dragićević Milisav Loznica