Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija
Med - livadski
500.0
kg
Ivanović Nebojša Lebane