Mrlješ Milisav

Opština

Mesto

Bele Vode

Adresa

Čebinac bb.

BPG

730602006060

Oblast proizvodnje

Voćarstvo