Milojević Jovica

Opština

Mesto

Sopoćani

Adresa

Slatina bb.

BPG

730939000087

Oblast proizvodnje

Voćarstvo