Ukrasno bilje

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2000.0
kom

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Cveće (kadifica, petunija, mrtva kopriva i dr.). Cena po dogovoru sa proizvođačem.