Šljiva

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
t

Opis ponude

Šljiva (Čačanska lepotica) - u ponudi 2 t kvaliteta za preradu