Šljiva

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

15.0
t

Opis ponude

Na prodaju 15 t šljive, sorta Čačanska lepotica.