Šljiva

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

20.0
t

Opis ponude

Na prodaju 20 t šljive, sorta Čačanska lepotica.