Sir - mladi, kravlji

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
kg

Opis ponude

Na ponudi je mladi kravlji sir sa područja Donjeg Srema u količini od 10 kg.