Povrće

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1000.0
kom

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Rasad paprike više sorti. Cena po dogovoru sa proizvođačem.