Ovca

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

1,0RSD

Opis ponude

Ovca sjenička oplemenjena pramenka. Cena po dogovoru