Ovas

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3.0
t

Cena po jedinici mere

30,0RSD

Opis ponude

U ponudi ovas u količini od 3t, a cena 30din/kg.