Malina

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
t

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

U ponudi je plod maline sorte Polana dobrog kvaliteta