Malina

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

500.0
kg

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

U ponudi je plod maline dobrog kvaliteta